Tarife


Taxă înscriere  membru asociat 200 lei
Cotizație membru asociat 250 lei / an
Taxă eliberare certificat zootehnic 50 lei / cap de animal – prima eliberare
Taxă eliberare certificat zootehnic 20 lei / cap de animal – a doua eliberare
Taxă eliberare adeverință pentru APIA 50 lei / cap de animal / an 
Taxa eliberare adeverinta inlocuire la  APIA  20 lei / scroafa 
Taxa eliberare adeverinta DAJ  20 lei / scroafa 
Taxă eliberare anexă certificat zootehnic 10 lei / buc
Taxă evaluare fenotipică 10 lei / cap de animal

 

Plățile se pot efectua prin transfer bancar in contul iban RO11RNCB0110144544730001 deschis la Banca Comercială Română.

 

De asemenea, plățile pot fi efectuate și în numerar direct la casieria asociației, caz în care vor fi eliberate chitanțe de încasare.
În cazul plăților prin transfer bancar, vă rugăm să specificați în rubrica explicații a ordinului de plată, numele și prenumele plătitorului precum și ce reprezintă suma plătită.