Tarife


Taxă înscriere  membru asociat 200 lei

Cotizație membru asociat 300 lei / an

Taxă eliberare certificat zootehnic 75 lei / cap de animal

Taxă eliberare adeverință pentru APIA 50 lei / cap de animal / an

Taxă eliberare adeverința înlocuire la  APIA / DAJ  20 lei / scroafă

Taxă eliberare adeverința DAJ  20 lei / scroafă / an

Taxă eliberare adeverință proprietar 20 lei / animal

Taxă evaluare fenotipică 10 lei / cap de animal

 

Plățile se pot efectua prin transfer bancar in contul iban RO11RNCB0110144544730001 deschis la Banca Comercială Română.

 

De asemenea, plățile pot fi efectuate și în numerar direct la casieria asociației, caz în care vor fi eliberate chitanțe de încasare.
În cazul plăților prin transfer bancar, vă rugăm să specificați în rubrica explicații a ordinului de plată, numele și prenumele plătitorului precum și ce reprezintă suma plătită.