A început ședința Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice

A început ședința Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.
La începutul ședinței am avut o discuție informativă privind măsurile ce se impun pentru dezvoltarea fermelor de suine Mangalița și Bazna, la care au participat reprezentanți ai Asociației Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și Bazna.

Pe ordinea de zi a comisiei avem în dezbatere următoarele inițiative legislative:

– Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;

– Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol;

– Plx 555/2018: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea OUG nr.71/2017 pentru modificarea și completarea OG nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea OG nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

– Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului “Schi în România”.