Anunțuri

Comunicat

Referitor la articolul aparut in data de 04.03.2020 pe pagina Agrointel privind petitiia inițiată de domnul Bisca Flavius aducem următoarele precizări.

Crescătorul de suine Mangalita a actionat necugetat sub influenta informatiei primite din presa. Sistemul in aer liber nu există in nici o fermă de creștere a suinelor Mangalita sau Bazna. Sistemul semideschis este aplicat cu succes in toate fermele si pe această cale multumim autorităților in special Conducerii ANSVSA pentru legiferarea acestui sistem in Romania.

Asociatia a adus la cunoștința membrilor modificarile legislative încă din data de de 29.02.2020 modificari comunicate si pe pagina oficiala a asociației in data de 02. 03.2020. Domnul Bisca nu a cerut acordul conducerii asociatiei inainte de a actiona in acest fel drept urmare va fi sanctionat .

ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR
DECIZIA NR.
    Privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 24.07.2019
    Având în vedere solicitările Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, referitoare Ia adoptarea unor noi masuri in contextul evoluției recente a virusului pestei porcine africane pe teritoriul României,
    In temeiul Hotărârii nr. 2 a CNSSU din 06.07.2018 și a prevederilor H.G. 1189 / 2009 privind Organizarea, Funcționarea și Atribuțiile Centrului Național de Combatere A Bolilor (CNCB) coroborate cu prevederilor art.8 A I și art.20 lit.c) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată prin Legea nr. 1 5 din 28.02.2005, cu modificările și completările ulterioare,
    CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR adoptă prezenta
    DECIZIE:
    Art. I Se aproba Planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane aprobat prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Art. 2 Solicitarea ministrului Mediului nr. 3891 din 23.07.2019 referitoare la analiza situației urșilor care frecventează zonele locuite urbane și rurale, excede competențelor C.N.C.B. instituțiilor

ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ CENTRUL NAȚIONAL DE COMBATERE A BOLILOR

    Plan de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România
    Prezentul plan a fost întocmit în urma analizei evoluției recente a virusului pestei porcine cane pe teritoriul României și prognozelor formulate de autoritățile responsabile.
    Terminologie specifică:
    Pentru porcii mistreți din fondurile de vânătoare:
    Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de Ia caz, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km. (200 kmp.), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16 și zona tampon de 5 km. în exteriorul zonei infectate.
    SURI DISPUSE:
    Gestionarii fondurilor cinegetice vor recolta integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuit, în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zonele afectate, așa cum sunt ele definite mai sus.
În termen de 60 de zile de Ia data aprobării prezentului plan de masuri în toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din țară se realizează reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Kmp., conform prevederilor Directivei nr. 60/2002.
    In zonele de frontieră ale României se va proceda la vânarea tuturor mistreților și prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizați, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până Ia fâșia de protecție a frontierei de stat, conform prevederilor legale în vigoare. Toți mistreții vor fi supuși unor teste de laborator (PPA, PPC și Trichineloză), iar pe baza rezultatelor se va decide destinația acestora.
    Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.
    La nivelul județelor în care sunt confirmate focare/cazuri de PPA, în cadrul C.L.C.B., se vor adopta, cu sprijinul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a celorlalte instituții cu competențe în gestionarea fenomenului, planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creșterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor cantoanelor și societăților agricole, precum și pentru identificarea mișcărilor ilegale de carne și produse alimentare din carne de porc.
    Autoritățile Administrației publice locale din zonele cu focare confirmate, cu sprijinul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor institui filtre pentru dezinfecție prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, iar dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfectare portabile, Ia intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume, adunări etc.
    Revizuirea cadrului normativ incident referitor Ia regimul sancționării faptelor contravenționale în domeniul de referință (cu accent pe mărirea cuantumului de amenzi aplicate pentru nerealizarea cotelor de vânătoare).

                              RAPORT PRIVIND ÎNTÂLNIREA DE LUCRU CU CONDUCEREA DADR-BUZĂU

În data de 28. 02. 2019, am fost invitat pentru a discuta cu conducerea DADR, Buzău despre problemele cu care se confruntă crescătorii de suine Mangaliţa şi Bazna din cadrul ACSAMB din Arad.
În cadrul întrevederii s-au discutat următoarele aspecte:

       1. În atenţia MADR am propus spre soluţionare următoarele cerinţe:
Acordarea de subvenţie pentru procesatorii de carne, în cuantum de 200€/cap/animal sacrificat pentru a-I încuraja pe aceştia să sacrifice suine din rasele Mangaliţa şi Bazna. În caz contrar programul iniţiat de MADR de livrare purcei este pus în pericol, procesatorii refuzând să încheie contracte de preluare a porcilor graşi din cele două rase pentru sacrificare.
Mărirea subvenţiei pentru scroafele din rasa Mangaliţa şi Bazna şi acordarea de subvenţie pentru vierii de reproducţie şi tineret porcin ( în Ungaria subvenţia este de 570€/scroafă).
Fermierii care beneficiază de măsura 10, pct. 8 – pentru minimis să poată beneficia şi de alte subvenţii APIA – lucru interzis în acest moment.
Invitatarea ACSAMB la negocieri pentru PROGRAMUL STRATEGIC 2021-2025.
Armonizarea datelor de control pentru subvenţie şi alte controale care se efectuează în exploataţiile de creştere a suinelor din cele două rase.
Acordarea de subvenţii pentru prevenirea PPA (în Ungaria se acordă 250€/cap pentru măsuri de biosecuritate.
Reducerea de la 5 la 3 ani a perioadei de acordare a subvenţiei de minimis.

       2. În atenţia ANSVSA am propus spre soluţionare următoarele cerinţe:
Identificarea sistemelor de creştere pentru suinele din rasele Mangaliţa şi Bazna. Considerăm ceşterea în condiţii de semilibertate obligatorie datorită specificităţii celor două rase care nu se pretează la creşterea intensiv- industrială determinând degenerarea suinelor.
Mărirea exploataţiei comerciale de tip A la 200 de capete şi cu activitate de reproducţie.
Reducerea măsurilor de biosecuritate de gradul 3 care se aplică pentru fermele de creştere şi îngrăşare a poircinelor în sistem intensive-industrial.
Găsirea unor modalităţi de a putea aduce vieri de reproducţie şi în zonele cu PPA din zone neafectate de PPA. În caz contrar se va ajunge la consangvinizarea celor două rase.
Am fost asigurat de tot sprijinul conducerii DADR, Buzău în a prezenta doleanţele noastre conducerii celor două instituţii pentru a putea să fim susţinuţi. Conducerea DADR a lansat invitaţia procesatorilor de carne Mangaliţa şi Bazna de a participa cu preparate la târgul Toamna Buzoiană, care se va desfăşura in luna octombrie 2019 pentru a populariza şi a prezenta buzoienilor şi, nu numai, preparate din carne de bună calitate.

Întocmit,
Ing. Zincă Florin

Bună ziua dragi colegi,

        După cum știți asociația noastră, a luat parte la conferința organizata de Universitatea Științelor Agricole și Medicină Veterinară Timisoara, reprezentată de subsemnatul, pe scurt va informez despre tema întâlnirii si anume , dezbateri cu privire la pilonul doi de finanțare europeană prin AFIR, perioada 2020-2027 , evenimentul a avut loc în sala aula Magna din cadrul universității, invitați au fost directorul general al AFIR pe Romania, Adrian Ionut Chesnoiu , director regional AFIR Iulian Bucataru si presedintele comisiei pentru agricultură , din cadrul parlamentului României Alexandru Stănescu . Ca si participanți au fost , studenți , profesori universitari, directori de agenții (ITM, APIA, DIRECTIA AGRICOLĂ etc ) asociații agricole și fermieri. Evenimentul a marcat un maxim de interes întrucât sala a fost plină si cu dezbateri profitabile.
        Va aduc la cunoștință că în următoarea perioada de finantare europeana, prin AFIR , are ca ținta asociațiile agricole ,cooperativele agricole, unde noi ca si entitate vom avea beneficii foarte mari, dar pentru asta trebuie sa fim foarte atenți si bine organizați, sa putem aduce, maxim de plus valoare, asociației noastre si implicit fermierilor din cadrul asociație.
        Am urmarit totul cu atentie si mai mult de atat ,am profitat de faptul că ni s a permis să adresăm intrebari invitațiilor, m-am ridicat în picioare și după ce am prezentat activitatea asociației noastre si cat este ea de importantă pentru rasele de mangalita si bazna în România, le am adus la cunoștință că încă nu este reglemntat ordinul 20, cu privire la creșterea raselor noastre, intr o biosecurit adaptată la stilul te viață, mai mult de atat i am cerut în mod special dl. deputat Alexandru Stănescu, sa ne raspunda cu maximă seriozitate , cand si cat de repede se poate realiza, implementarea proiectului nostru ,depus de anul trecut. Ca si raspuns al dl. deputat Alexandru Stănescu, a fost cu o invitație a reprezentanților asociației noastre, la București în parlamentul României în data de 26.03.2019 oră 10 pentru dezpateri si m a asigurat de implementara proiectului cat mai urgent. Dl. deputat Alexandru Stănescu, cunoaște situația actuala, de ilegalitate în care suntem cu toții si faptul ca nu putem accesa nici o masura din AFIR.

        Va multumesc pentru încrederea acordată și va asigur de responsabilitate mea.

Alin Neamțu
19.03.2019
Ohaba Forgaci
Convocator


Multumim autoritatilor pentru primirea cererii noastre de a se organiza o sedinta de lucru comuna MADR, ANSVSA, ANZ si ACSAMB

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALITA SI BAZNA·MERCREDI 9 JANVIER 2019
Prezentul memoriu si toate anexele privind modificarea legislatiei a fost prezentat si dezbatut in sedinta comuna din data de 08.01.2019 . Autoritatile au raspuns prompt cererii noastre de a se organiza aceasta sedinta unde am fost intampinati cu mult respect, propunerile noastre de modificare a legislatiei au fost dezbatute, au fost recunoscute cerintele de crestere specifice cresterii raselor Mangalita si Bazna si am primit asigurari ca in viitorul apropiat legislatia va fi modificata si Legea privind PROGRAMUL NATIONAL “100% RASĂ AUTOHTONĂ” ŞI REGLEMENTAREA UTILIZĂRII VOLUNTARE A LOGOTIPULUI “100% RASĂ ROMÂNEASCĂ” PENTRU PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN ROMÂNIA VA FI APROBATA.

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA

Sediul: Arad, str. Ion Campineanu nr.1 A jud. Arad CIF: 33916595
nr. inrg. 1 / 07.01.2019

Catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In atentia domnului Ministru Petre Daea

 

MEMORIU
Intrucât creşterea şi producţia de animale din specia porcină are un rol foarte important în agricultura si poate constitui o sursă de venit pentru o mare parte a populaţiei agricole se impune încurajarea producţiei de animale din specia porcină insa rezultatele satisfăcătoare din acest domeniu depind în mare măsură de utilizarea animalelor reproducătoare de rasă pură. Din evidentele Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna , o asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul social în Arad, str. Ion Campineanu nr.1 A jud. Arad – România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad rezulta ca pe teritoriul Romaniei exista doua rase autohtone de suine , Mangalita si Bazna . Asociatia a obtinut acreditarea pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic a raselor Mangalita si Bazna. Din registrul genealogic rezulta ca la 31.12.2017 exista incrise in sectiunea principala 993 suine Mangalita si 116 suine Bazna . Pe parcursul anului 2018 numarul de animale a crescut la ambele rase insa o cifra exacta nu poate si stabilita in momentul de fata deoarece in luna decembrie 2018 au fost sacrificate o parte din animale, data fiind traditia sacrificării porcului în preajma sărbătorilor Crăciunului . O alta cauza a sacrificarii multor animale valoroase din punct de vedere genetic a fost frica crescatorilor de a nu ajunge in ferme/ gospodarii pesta porcinei africane. Estimam ca actual ar trebui sa existe in jur de 3000 de Mangalița din care 1800 in sectiunea principala si 1200 in sectiunea suplimentara . La rasa Bazna evidentele ne arata ca exista doar 200 animale in sectiunea principala si in jur de 300 animale in sectiunea suplimentara. Aceste rase autohtone sunt in pericol de abandon si de disparitie datorita a mai multi factori nefavorabili mentinerii si cresterii acestor rase in conformitate cu cerintele de crestere specifice raselor rustice, nerameliorate din punct de vedere genetic.

Un prim factor de descurajare a cresterii acestor rase este legislatia actuala existenta in Romania, in special legislatia ANSVSA care pana in momentul de fata nu este corelata si nu tine cont de existenta raselor de porci autohtone , rase cu cerinte total diferite fata de porcii crescuti in sistem industrial. In acest sens Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna a semnalat aceasta problema autoritatilor atat prin adresa nr 369/ 20.04.2018 cat si la intalnirea de lucru din data de 21.11.2018 la sediul ANSVSA.

Al doilea factor de descurajare a cresterii acestor rase este lipsa fondurilor din punct de vedere economic . Tinand cont ca, crescatorii actuali a acestor rase sunt in marea majoritate tarani care au mentinut in gospodaria proprie aceste rase datorita faptului ca si-au dedicat viata respectarii cerintelor de crestere a acestor rase in pofida transformarii fortate a agriculturii si a obligarii taranilor de a creste animale spre obtinerea de profituri imediate prin intensivizare . Taranul roman iubitor de animale nu a renuntat la traditiile, credintele , respectul pentru natura si la mostenirea lasata din tata in fiu de la stramosi. Rasele autohtone poarta in ei mesajul supravietuirii in condintii naturale, nealterate de cerintele artificiale ale modului nesanatos de trai ale omului modern . Asadar subventia acordata de APIA prin masura 10 pachetul 8 este de departe insuficienta si gresit acordata in conditiile in care este subventionata doar scroafa de reproductie fara a se tine cont de vieri si de tineretul porcin care contribuie in mod decisiv la continuitatea mentinerii acestor rase pe termen lung. Solicitam ca in viitor inainte de a se hotari sumele acordate ca subventie indiferent de institutia care o acorda sa fie invitati reprezentantii legali a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna pentru a se tine cont de cerereile si necesitatile crescatorilor de suine a acestor rase. Cu titlu exemplificativ va aducem la cunostinta ca in Ungaria (tara membra a UE ) cu aceleasi drepturi cu Romania, sumele acordate crescatorilor de Mangalita sunt urmatoarele : 198 euro/ cap de animal ptr. Masura 10 pachetul 8 – 140 euro / cap de animal, ptr. Bunastare 230 euro / cap de animal ajutor de minimis aferent anului 2018 ptr. Prevenirea raspandirii pestei porcine africane, 22 euro/ cap de animal (nu doar femelele ) ptr. Conducerea registrului genealogic indiferent de sectiune. Aceste informatii au fost oficial transmise asociatiei noastre in data de 13.12.2018 la sediul ANZ de domnul Toth Peter, reprezentantul Asociatei crescatorilor de Mangalita din Ungaria.

Al treilea factor de descurajare a cresterii porcilor din rasele Mangalita si Bazna este lipsa legislatiei care sa protejeze rasele autohtone si implicit productia de produse si subproduse din carne . In momentul de fata datorita atat efectivelor mici cat si perioadei indelungate de timp in care consumatorii din Romania au fost obisnuiti sa consume cantitati mari de carne de porc importata din alte tari , exista cerere de carne de Mangalita sau Bazna dar nu exista continuitate din motivele mai sus semnalate . O solutie la aceasta problema ar fi aprobarea proiectului de lege privind protectia raselor autohtone pentru trasabilitatea, verificarea provenientei si a autenticitatii produselor de carne de Mangalita sau Bazna care exista in momentul de fata in Romania. Consumatorul final poate beneficia de produse si subproduse autentice daca inainte de a ajunge pe masa consumatorului marfa va fi verificata riguros din toate punctele de vedere. Cresterea efectivelor din ferme ar conduce la acoperirea cererii de carne de porc sanatoasa , fara hormoni de crestere, premixuri , aditivi etc. pe tot teritoriul Romaniei si ar salva de la disparitie aceste rase autentice care au conditii prielnice de crestere aici in Romania si nu in ultimul rand ar conduce la dezvoltarea rurala.

Asa cum a precizat si domnul Phil Hogan – Comisar european in Comisia pentru Agricultura si Dezvoltare rurala in scrisoarea adresata asociatiei noastre la data de 08.11.2018 ˮ La nivel european, se acorda o atentie deosebita conservarii si sistemelor agricole de mare valoare naturala, deoarece consideram ca sprijinul pentru aceste tipuri de activitati joaca un rol important in dezvoltarea durabila a zonelor rurale si raspunde cererii tot mai mari a societatii pentru servicii de mediu. ….Adoptarea unei legislatii privind conservarea resurselor genetice locale tine de competenta autoritatilor nationale. ˵
Atasat prezentului memoriu depunem propunerile noastre de modificare a : Ordinul nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor și dimensiunilor exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României, Ordinul nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, HG nr. 1179/2014 – instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”. Deasemenea depunem si documentatie privind sistemele de crestere a suinelor domestice cu mentiunea ca sistemul de crestere gospodaresc extensiv si sistemul de crestere semiintensiv sunt cele doua sisteme practicate in fermele / gospodariile unde se cresc suine din rasele Mangalita si Bazna.

Va rugam sa confirmati primirea cererii noastre si asteptam raspunsul d-voastra atat pe mail la adresa : acsamangalita.bazna.ro@gmail.com cat si la adresa de corespondenta din Arad, str. Ion Campineanu nr 1 A, jud. Arad.
Tel. Contact: 0740218702 – Dr. Medic Veterinar Cleja Ioan – Presedinte , 0741277574 – Ing. Dipl. Balla Levente – Vicepresedinte si responsabil a Registrului Genealogic, 0728093521 – Dr. Medic Veterinar Veron Loran Vicepresedinte, 0741277583 – Ing. Dan Maria Costina – secretar general

Cu respect Asociatia crescatorilor de suine autohtone Mangalita si Bazna

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA

Sediul: loc. Arad, str. Ion Câmpineanu nr.1 A jud. Arad

CIF: 33916595

nr. inrg. 499 / 21.09.2018

Lista actuală cu prețurile practicate în perioada 01.09-30.09.2018 de Crescătorii de Mangalița și Bazna din România. Începand cu luna Octombrie 2018, prețurile vor fi reactualizate lunar.
– purcea intarcata ptr reproductie 10 kg-460 ron/buc

– purcea ptr reproductie 10-15 kg-560 ron/buc

– purcea ptr reproductive 15-20 kg 660 ron/buc

– purcea ptr reproductive 20-25 kg 750 ron/buc

– purcea ptr reproductive 25-30 kg 850 ron/buc

– purcea ptr reproductive 30-40 kg 1000 ron/buc

– purcea ptr reproductive 40-50 kg 1200 ron/buc

– scrofita de prasila 50-80 kg; 23 ron/kg

– scrofita de prasila 80-110 kg; 22 ron/kg

– scroafa ptr reproductie 110-130 kg; 21 ron/kg

– scroafa ptr reproductive 130-150 kg; 20 ron/kg

– scroafa ptr reproductive peste 150 kg; 19 ron/kg

– vier ptr reproductive peste 5 kg; 20 ron/kg

– purcel ptr ingrasare; 360 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 10-15 kg-550 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 15-20 kg-560 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 25-30 kg-725 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 30-40 kg-875 ron/buc

– purcel castrat ptr ingrasare 40-50 kg-1050 ron/buc

– porc intre 50-80 kg; 19 ron/kg

– porc intre 80-110 kg; 18 ron/kg

– porc intre 110-130 kg; 17 ron/kg

– porc intre 130-150 kg; 16 ron/kg

– porc peste 150 kg; 15 ron/kg

– scroafa gestanta; +25% la pretul animalului

Asociația Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița și Bazna aduce la cunoștința membrilor ca sa înființat centrul de lucru in Suseni jud. Mureș.

MODIFICARI ADUSE IN DATA DE 06.07.2018

HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

1) Uciderea preventivă – măsură excepțională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o unitate administrativ-teritorială sau pe o arie teritorială determinată, stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al unității locale de decizie din cadrul centrului local de combatere a bolilor; (la 06-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018).

2) Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pestă porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventivă.(la 06-07-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018.

Articolul 9^1 Prin excepție de la prevederile art. 8 lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a), se acordă despăgubiri pentru animalele suspecte sau bolnave care sunt ucise sau ucise preventiv în cazul lichidării rapide a focarelor de pestă porcină africană.(la 06-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018).

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE SUINE AUTOHTONE MANGALIȚA ȘI BAZNA
Sediul: loc. Turda, str. Agriculturii nr.27, jud. Cluj
CIF: 33916595
nr. inrg. 437 / 12.06.2018
Hotărâre Consiliu Director
6 / 12.06.2018

 

Consiliul Director a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna , o asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul social în Turda , Strada Agriculturii nr. 27, jud. Cluj – România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Turda sub numărul 47 / 29.12.2014 secțiunea I (denumită în continuare „Asociația”)

Hotărăşte:

Art.1

Consiliul Director a Asociaților hotareste reactualizarea tuturor evidentelor privind existenta certificatelor de origine emise pana la data de 19.05.2018 . Pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind conducerea Registrului Genealogic prevazut in Regulamentul de organizare si functionare a registrului genealogic pentru rasele Mangalita si Bazna precum si pentru indeplinirea cerintelor transmise de ANARZ cu adresa nr. 168 / 11.06.2018 cu data limita de depunere a dosarului 01.09.2018, se impune completarea dosarului fiecarui membru a asociatiei.
Art.2
Membrii asociatiei care detin animale cu sau fara certificate de origine emise in perioada 20.02.2015 -19.05.2018, vor trimite pana la data limita de 15.07.2018 toate evidentele privind:
-certificate de origine existente
-registre de monta
-registre fatari
-autorizatii de monta
-extras RNE de la infiintarea exploatatiei pana la zi cu tot efectivul de animale
-formulare de miscare a animalelor
-acte de provenienta a animalelor
-dovada inscrierii in asociatie (cerere cu data inscrierii)
-dovada platii taxelor datorate asociatiei ( taxa inscriere, cotizatie pe toata perioada de la inscriere pana la zi, taxa eliberare adeverinte APIA, taxa eliberare certificate de origine )

Art.3
Documentele solicitate vor fi transmise prin posta electronica la secretariatul asociatiei la adresa :
acsamangalita.bazna.ro@gmail.ro sau la adresa de corespondenta str. Ion Campineanu nr. 1 A jud. Arad.

Art.4
Membrii asociatiei care nu se conformeaza prezentei hotarari vor suporta consecintele neactualizarii datelor in Registrul genealogic drept urmare atat animalele neidentificate cat si descendentii lor vor fi exclusi din evidentele genealogice.

Semnaturile Consiliul Director a asociatilor in Anexa.

Convocator

Memoriu


În atenția beneficiarilor M10 pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă locale în pericol de abandon – Mangalița și Bazna:

MASURA 10 PACHETUL 8

Convocator

 

 

Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania

 

 

 

cu sediul în Turda, str.Agriculturii nr. 27 jud. Cluj

 

 

 

prin președinte Consiliu Director , ing.Nagy Alexandru

 

 

 

emit următorul

 

 

 

CONVOCATOR Consiliul Director

 

În conformitate cu art.20 raportat la art. 21 și Art.22 (1) din Statutul Asociaţiei și ale dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Director

În data de JOI 01.02.2018, ora 11.00, la sediul Asociației din str.Agriculturii nr. 27 , va avea loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea datei de 16.02.2018 pentru întrunirea tuturor membrilor Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna in cadrul Adunării Generale a Asociaților în sesiune ordinară.
2. Stabilirea locației pentru desfașurarea Adunării Generale a Asociaților în localitatea Pâncota jud. Arad , restaurant Central.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului Director și se publică pe site-ul Asociației (www.mangalita-bazna.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

 

 

 

ing. Nagy Alexandru

 

 

 

CONVOCATOR

 

Subscrisa Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania, cu sediul în Turda, str.Agriculturii nr. 27 jud. Cluj , prin președinte , ing.Nagy Alexandru

În temeiul prevederilor Statutului Asociației si ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin prezenta se convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
În data de 16 Februarie 2018, ora 10 – prima zi
17 Februarie 2018 , ora 10 – a doua zi
la adresa str. Tudor Vladimirescu nr. 55 restaurant Central oraș Pâncota județul Arad.

Vor participa toți membrii asociației precum și reprezentați legali din cadrul instituțiilor cu care Asociația colaborează atât din punct de vedere legislativ cât și tehnic , astfel au confirmat participarea următorii reprezentanți ai instituțiilor:

1. Primăria orașului Pâncota județul Arad
Reprezentant instituție Primar Pocrișer Dan
Discurs de bun venit

2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Reprezentanți instituție: Ministru Petre Daea
Secretar de stat Daniel Botănoiu
Program de sprijinire a crescătorilor de suine din rasele Mangalița și Bazna pentru fermele de reproducție

3. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”
Reprezentant instituție ANARZ București director Lelior Iacob
Hotărârea de Guvern nr. 9/2018 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Reprezentant APIA Arad: director Triponescu Stelian Alin
Măsuri de mediu şi climă finanţate prin PNDR 2014-2020

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă

Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon5. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Reprezentant ANSVSA Arad: director Agud Viorel
Modalitatea de înregistrare / autorizare a fermelor conform cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 9/2018

6. Direcția pentru Agricultură
Reprezentant DAJ Arad: director Martin Ioan
Precizări privind modul de desfășurare a recensământului animalelor conform Hotărârii de Guvern nr. 9/2018 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

7. Camera de comerț, industrie și Agricultură
Reprezentant CCIA Arad: președinte Seculici Gheorghe
Oportunități de vânzare pe piețele internaționale a animalelor din rasele Mangalița si Bazna

 

 

Ordinea de zi

 


16 Februarie 2018
1. Primirea invitaților- deschiderea ședinței
2. Prezentarea legislației în vigoare precum și a proiectelor legislative prin intermediul reprezentanților instituțiilor participante
3. Dezbateri privind legislația în vigoare privind creșterea suinelor , dialog deschis autorități – crescători de animale
4. Referat tehnic privind caracteristicile rasei Mangalița pe trei varietăți , standardul de rasă , prezentare susținută de ing. Balla Levente
5. Referat tehnic privind caracteristicile rasei Bazna , standardul de rasă, prezentare susținută de ing. Nagy Alexandru
6. Vizită de lucru la ferma domnului Rășinar Ioan – crescător de suine din rasele Mangalița și Bazna
7. Servirea mesei

 

17 Februarie 2018
1. Raportul privind situaţia economico – financiară a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din Romania pentru anul 2017.
2. Raportul de verificare a conturilor anuale şi evidenţa financiar – contabilă la 31 decembrie 2017.
3. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017.
4. Modificări Statutare. Realegerea consiliului director preşedinte, vicepreședinți, secretar , cenzor și a unui membru în consiliu director a Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna din România.
5. Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
6. Proiectul programului de activitate a asociației în anul 2018.
7. Diverse.